Cestovanie po Slovensky diel 1.

Autor: Peter Šichula | 14.3.2011 o 13:31 | (upravené 14.3.2011 o 14:51) Karma článku: 4,34 | Prečítané:  679x

Medzi nami je veľa vodičov. Aktívnych, sviatočných, jazdiacich na autách nových, veľkých, naftových, jazdiacich len na Slovensku, na cestách-necestách. Dnes ma zaujala problematika nových vodičov a ich rizikovosťou v cestnej premávke. Chcel by som sa zamyslieť na najširšou skupinou vodičov, t.j. držitelia oprávnenia na používanie osobných motorových vozidiel do 3,5t (držiteľov tzv. B skupiny).

Započúval som sa dnes do relácie v našom rozhlase, ktorá sa zaoberala zníženia nehodovosti začínajúcich vodičov. Nezaprela sa Slovenská vlastnosť: RIEŠIŤ NÁSLEDKY, NIE PRÍČINY. Opatrenia, ktoré sú známe v Európe, ktorými sa odborníci hájia, sú len potvrdzujúce to, čo je napísané vyššie. Všetky tieto opatrenia, nápady neriešia problém tam, kde vzniká, riešia len následky, hlava-nehlava, bez ohľadu na kvalitatívny rozmer. Jednoducho sa štatisticky povie, že najviac nehôd spáchajú noví vodiči, dokonca v ktorom čase a kde, a tak sa im ide po krku. Vykonajú cez zákony nemožnosť jazdiť osamote, jazdou iba vo vyhradený čas, jazdou inou rýchlosťou.... Všetko má svoje pre a proti. Je síce dokázané, že dopravné nehody s tragickým koncom v nemalej miere spôsobujú neskúsení vodiči, v neskorých nočných, či skorých ranných hodinách, tým, že jazdia "rýchlo". Ja by som to nazval nie rýchlo, ale nezodpovedne. Nik si nepovie otázku PREČO, väčšina odborníkov sa zameriavanajmä ako reálne pozemniť, či ovplyvniť následky. A tak mi to pripadá ako zmena metodiky pri klasifikovaní dopravných nehôd. A zrazu je nehôd akosi menej. Ale je to tak? Určite nie. Súhlasím, že opatrenia by mali byť aj následné, ale najmä príčinné.

Poďme rozobrať niektoré návrhy.

1. obmedzenie výkonu jazdy, t.j. jazda len s iným, skúseným vodičom. Som len zvedavý, ako dajú do zákona obmedzenie jazdy mladého vodiča a modelový prípad, že ak takýto človek bude musieť ísť do nemocnice, aby zachránil život a zákon mu to zakazuje, či potom zase naši poslanci prijmu x-tú novelizáciu... Kto bude a ako definovať, kto je vo všeobecnosti "dobrý a  skúsený" vodič? Podľa dĺžky času držania vodičského oprávnenia? Modelový príklad, skúsený vodič bude ten, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia tri roky a nespôsobí dopravnú nehodu. Čiže ak niekto aktívne nejazdí napr. 3 roky, tým pádom nemá príležitosť spôsobiť dopravnú nehodu, po tejto dobe je z neho automaticky skúsený vodič (v zmysle hypotetického nariadenia) a môže byť tútorom pri jazde nováčika.... A takýto vodič má byť nástrojom, ktorý spôsobí kvalitnejšiu jazdu nového vodiča? Asi sa zhodneme, že je to holý nezmysel. Rieši to podstatu problému? Určite nie. Čo v prípade, ak vodič je jediný člen domácnosti, ktorý sa stará o telesne postihnutých rodičov ? Tento návrh spôsobí len nárast rizkových situácií, resp. situácií, kedy sa zákonodarcovia budú musieť zamýšľať nad výnimkami....

2. Obmedzenie jazdy podľa času. Mladí ľudia by nemali, podľa tohto návrhu, jazdiť vo vyhradenom čase. Opäť modelová situácia: zákon zakáže jazdiť v čase od 23.00 do 3,00. Nový vodič teda nemôže vykonávať v tomto čase výkon vodiča. To znamená, že napr. nebude môcť robiť taxikára. Alebo ak by ho známy požiadali, aby ich previezol napr. oslavy, plesu, bude to môcť vykonať mimo tohto času. A to nehovorím, že dlhé cesty by takto nemohol robiť v noci. Myslia si kompetentní, že ak zakážu mladým ľudom napr. fajčiť, že oni to robiť nebudú? Pozrime sa dookola... Myslia si to, že napríklad ak pri výchove diaťaťa potrebujem, aby neotváralo zásuvky, že tieto zásuvky zablokujem a tak ho vychovám, nie je to pravda. A opäť riešime len následky.

3. Obmedzenie rýchlosti. To už je absurdum samo o sebe. Ako bude dozor štátu sledovať dodržiavanie tohto ustanovenia, alebo vymyslia nové evidenčné čísla, alebo....? Samotná rýchlosť nie je prvotná príčina nehody. Príčina je nezvládnutie vozidla. Niekto zvládne vozidlo v reálnej situácií aj pri rýchlosti 80km/h, iný danú situáciu nezvládne ani v 40km rýchlosti... Ak je v úseku povolená 60-tka, potrestaný bude ten, kto ide rýchlo, napriek tomu že vozidlo zvládne a nepotrestaný bude ten, kto síce išiel "predpisovo", ale v danej situácií by spôsobil dopravnú nehodu. Preto si myslím, že skutočná príčina nie je rýchlosť, ael zvládnutie vozidla v danej situácií.

A tak by sme asi vydokladovali postupne všetky návrhy ako málo účinné, diskriminujúce a čo je najdôležitejšie, neriešiace príčinu vzniku problému...

Čo teda je potrebné zmeniť? PRÍČINU. Samozrejme, že nie je jednoduché ju definovať, nie je jednoduché ju štatisticky vyhodnotiť, ale všetko sa dá. Rizikoví vodiči by vastne vodičmi nemali byť. A toto je podľa mňa jednoduchá príčina. Dnešná premávka je aká je, na jazdu skrz našou vlasťou je to niekedy aj dobrá lekcia adrenalínu a psychickej spôsobilosti nenechať sa vyprovokovať, byť stále v strehu, všímať si ostatných účastníkov cestnej premávky. A na to je potrebná aj psychická stabilita a zrelosť. Najmä v dnešnej dobe sú cesty preplnené, je veľa nervóznych vodičov, na ceste je agresivita. Preto by som osobne navrhol nasledovné príčinné opatrenia:

1. povinné psychologické testy všetkých adeptov. Tak ako je to bežné u profesionálnych vodičov, či učiteľov autoškôl. Jednoducho prvý filter, kde neprejdú psychicky nespôsobilí. Testy existujú. Áno, zvýši to cenu získania vodičáku, ale už na začiatku sa eliminuje rizikový faktor - najmä agresivita, nesústredenosť a podobne.

2. Podstatne inak štrukturovaný výcvik. Dnes máme autoškôl ako púpav v máji na lúke. Chrlia stovky a stovky vodičov. Sú dokonca také, ktoré zaručujú 100% úspešnosť. Na druhej strane sú autoškoly, kde učitelia majú jasné obmedzenia na praktickú výuku: napr. kilometrové limity. Keď som kedysi pôsobil ako učiteľ, majiteľ mi povedal, žeby bolo vhodné, aby som odjazdil za jazdu max 20km. Za 90 minút jazdy 20km !!! Ako má učiteľ za takýchto podmienok naučiť žiaka jazdiť mimo mesta, ako ho má naučiť ovládať auto v inej, ako 30 km rýchlosti? Sprísnenie dohľadu nad výukou by určite viedlo k celkovo kvalitatívnešie lepšiemu výcviku.  Často som sa stretával s kolegami, ktorí mi potvrdzovali podobné obmedzenia. Dokonca sa jednoducho napísali jazdy, bez ich vykonania, len aby bol splnený počet jázd. Aj keď tu narazím na problematiku...pre jedného žiaka stačí  urobiť pár hodín a môže ísť do premávky, pre niekoho ich nestačí ani sto... Tu sa priznám, že ma nenapadá žiadne riešenie, ako toto ovplyvniť, okrem priameho rozhodnutia kvalifikovaného učiteľa.

2a. Obsah výuky. Dnes preberať na hodinách teórie údržbu vozidiel, je asi tak podstatné, ako vedieť princíp fungovania gramoplatne.... Rozsah výuky údržby obmedziť len na základné princípy fungovania motorov, ich rozdelenie (to najmä z dôvodu pochopenia ako vlastne motor funguje a jeho javová stránka v praxi), nerozoberať jednotlivé súčasti motorov do detailu, ako je karburátor, diferenciál a pod. Nezaorať sa vecami, ktoré sú už prekonané. Už sú časy, kedy sa škodovky opravovali po garážach nenávratne preč. Ak sa auto pokazí..., otvorí sa kapota a volá sa odťahovka...resp. sa ide do servisu. Naopak, do učebných osnov dať povinnosť výmeny kolesa a iné "normálne" praktické zručnosti. Sám som neraz videl, ako napr. učiteľ tankuje na jazde a žiaci sú v aute. A potom sa nečudujem známej, ktorá nevedela natankovať, lebo ani nevedela ako sa to robí... Čiže obsah výuky zamerať na súčasné problémy, menej teórie, viac praxe.

3. Skúšky. Neverím, že skúšobný komisár dokáže odhaliť spôsobilého a nespôsobilého vodiča na základe pár minútovej jazdy... Toto hádam ani netreba komentovať. Praktická skúška by mala mať taktiež jasnú skladbu. Okrem "kuželiek" navrhujem presne vydefinovať skúšku v mestskej premávke, ako aj v premávke mimo obce, za využitia maximálnej rýchlosti. Častokrát sa mi stávalo, že skúškami prešiel žiak, ku ktorému by som si tak kľudne nesadol ako spolujazdec, ktorý by potreboval ešte ďalší vývik a naopak, raz sa stalo, že mi vyradili žiačku, ktorá bezpečne vedela auto ovládať, akurát sa nepreradila na mlčanie komisára z odbočovacieho do priebežného pruhu, odbočila a tým pádom vyletela. Skúšobnú jazdu predĺžiť na minimálne km, resp. časové jednotky tak, aby počas skúšky žiak absolvoval čo najviac dopravných situácií. Čiže nielen jazdu, ale aj parkovanie, predbiehanie a pod.

4. Spoločenský romer. Nebrať získanie vodičského oprávnenia ako samozrejmosť. Ako druhú gramotnosť. Po skúškach kedysi príslušníci PZ SR vysvetľovali absolventom, že auto nie je len dopravný prostriedok, ale je to "zbraň", vysvetľovali trestno - právne následky nehôd, varovali pred nezodpovednosťou konania. Preto si myslím, že mať vodičák nie je povinnosť, ale výsada.

5. Dohľad. Štát by mal vytvoriť realizovateľný dohľad nad výcvikom, ako aj nad preverovaním znalostí. Dohľad nad tým, aby žiaci v autoškolách absolvovali aj jazdu v noci, za zhoršených podmienok (hmla, dážď) v rozsahu danom zákonom. Musí vytvoriť stabilné legislatívne prostredie, ako aj priebežne preverovať teoretické a praktické znalosti. taktiež vidím priestor na kurzy zdokonaľovania (kedysi napr. škola šmyku). Úplne súhlasím so zákazom vedenia motorového vozidla recidivistom v spáchaných dopravných nehodách, či odobratia vodičského oprávnenia hrubým nerešpektovaním základných povinností vodiča (nielen rýchlosť) so zameraním na ohrozenie iného účastníka cestnej premávky. Tu sa vynára pre mňa aj otázka, ktorej sa teraz len dotknem: koľkokrát polícia riešila ustanovenie základných povinností vodiča nebrániť v plynulosti cestnej premávky najmä bezdôvodne pomalou jazdou?

Určite tieto návrhy nie sú všeliekom, ale v súčinnosti s dopadovými opatreniami by mali tvoriť základ bezpečnejšej a plynulejšej dopravnej situácie u nás.

P.S. Napriek analýze našej vlády, že mladí ľudia spôsobujú veľa smrteľných nehôd, sa dostala na verejnosť informácia - návrh, aby sa vodičom B skupiny mohla stať osoba už od dovŕšenia 17-ich rokov. Jedným slovom schizofrénia....

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.


Už ste čítali?